طيف اتمي

  • طيف اتمي

    طيف اتمي طيف نور گسيل شده از بخار هر عنصر را طيف اتمي آن عنصر مي‌نامند. پس مي‌توان گفت كه…

    بیشتر بخوانید »