فیلم آموزش شیمی آلی پیشرفته: واکنش ها و مکانیسم

149,000 تومان

دانلود فیلم آموزش شیمی آلی پیشرفته: واکنش ها و مکانیسم Advanced Organic Chemistry – Reactions And Mechanism شامل آموزش مبانی و اصول شیمی آلی پیشرفته و استریوشیمی است. این دوره آموزشی یودمی udemy به کاربرد ساختار و تئوری در مطالعه مکانیسم‌های واکنش آلی پیشرفته می‌پردازد.

در این دوره سعی شده است به سه جنبه اساسی مطالعه شیمی آلی: واکنش‌ها، مکانیسم و ساختار اهمیت ویژه ای داده شود. این دوره درک عمیق‌تری از واکنش پذیری و خواص ترکیبات آلی ارائه می‌دهد. ویژگی های استریو شیمیایی از جمله ترکیب و اثرات استریو الکترونیکی. ترکیبات آروماتیک، اسیدهای کربوکسیلیک و آلدئیدها و کتون ها به تفصیل توضیح داده شده است.

فهرست مطالب و درس های دروه

 • بخش 1: مقدمه
 • درس 1 مقدمه
 • بخش 2: استریوشیمی
 • درس 2 ایزومریسم- مقدمه
 • درس 3 ایزومری ساختاری- ایزومری زنجیره ای
 • درس 4 ایزومریسم موضعی
 • درس 5 ایزومریسم عملکردی
 • درس 6 متامریسم
 • درس 7 کتو-انول توتومریسم
 • درس 8 ایزومری ساختاری قسمت 1
 • درس 9 ایزومریسم ساختاری قسمت 2
 • درس 10 ایزومریسم هندسی قسمت 1
 • درس 11 ایزومریسم هندسی قسمت 2
 • درس 12 کایرالیتی
 • درس 13 ایزومریسم نوری
 • درس 14 پیکربندی R And S
 • بخش 3: ترکیبات آروماتیک
 • درس 15 ترکیبات آروماتیک، ضد آروماتیک و غیر آروماتیک چیست؟
 • درس 16 انواع ترکیبات آروماتیک
 • درس 17 واکنش های جایگزینی آروماتیک الکتروفیلی – مکانیسم
 • درس 18 هالوژناسیون و نیتراسیون بنزن
 • بخش 4: واکنش های افزایش الکتروفیلی
 • درس 19 واکنش های افزایشی الکتروفیلی 1
 • درس 20 بازآرایی کربوکاتیون در واکنش افزایش الکتروفیلی
 • درس 21 اثر پراکسید — واکنش افزودن ضد مارکونیکوف
 • درس 22 هیدراتاسیون آلکن ها -افزودن آب به آلکن ها
 • درس 23 هالوژن سازی به آلکن ها– افزودن هالوژن ها به آلکن ها
 • درس 24 هیدروژناسیون آلکن ها– افزودن هیدروژن به آلکن ها
 • درس 25 تشکیل هالوهیدرین و ضد دی هیدروکسیلاسیون
 • درس 26 اپوکسیداسیون آلکن ها و ضد دی هیدروکسیلاسیون
 • درس 27 سوالات تمرینی تشکیل هالوهیدرین
 • درس 28 واکنش افزایشی الکن ها در تمرین مسائل
  درس 29 اوزونولیز الکن ها احیا کننده آلکن – مکانیسم با مثال
 • بخش 5: واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی
 • درس 30 گروه های Ortho-Para و Meta Directing چیست؟
 • درس 31 گروه هدایت کننده به محل های ارتو – پارا و فعال سازهای حلقه
 • درس 32 گروه های متا کارگردانی و گروه های غیرفعال کننده زنگ
 • درس 33 اعداد فعال کننده های حلقه و غیرفعال کننده های حلقه
 • درس 34 حمله الکتروفیلیک به بنزن های جانشین شده
 • بخش 6: آلدهیدها و کتون ها
 • درس 35 تهیه آلدهیدها و کتون ها
 • درس 36 تهیه آلدهیدها و کتون ها از نیتریل ها
 • درس 37 آلدهیدها و کتون ها از کلریدهای اسیدی
 • درس 38 آلدهیدها و کتون ها از آلکن ها توسط ازونولیز
 • درس 39 آلدهیدها و کتونها – خواص فیزیکی
 • درس 40 واکنش افزایش نوکلئوفیلی آلدهیدها و کتون ها
 • درس 41 افزودن معرف گریگنارد به آلدئیدها و کتونها
 • درس 42 هیدراتاسیون آلدهیدها و کتون ها
 • درس 43 تشکیل استال از آلدهیدها و کتون ها
 • درس 44 اکسیداسیون آلدهیدها و کتون ها
 • درس 45 کاهش آلدهیدها و کتون ها
 • بخش 7: کربوکسیلیک اسیدها
 • درس 46 آماده سازی کربوکسیلیک اسیدها
 • درس 47 خواص فیزیکی کربوکسیلیک اسیدها
 • درس 48 ماهیت اسیدی اسیدهای کربوکسیلیک
 • Section 1: Introduction
 • Lecture 1 Introduction
 • Section 2: Stereochemistry
 • Lecture 2 Isomerism- Introduction
 • Lecture 3 Structural Isomerism- Chain Isomerism
 • Lecture 4 Position Isomerism
 • Lecture 5 Functional Isomerism
 • Lecture 6 Metamerism
 • Lecture 7 Keto-Enol Tautomerism
 • Lecture 8 Conformational Isomerism Part-1
 • Lecture 9 Conformational Isomerism Part-2
 • Lecture 10 Geometrical Isomerism Part-1
 • Lecture 11 Geometrical Isomerism Part-2
 • Lecture 12 Chirality
 • Lecture 13 Optical Isomerism
 • Lecture 14 R And S Configuration
 • Section 3: Aromatic Compounds
 • Lecture 15 What Are Aromatic , Anti-Aromatic And Non-Aromatic Compounds
 • Lecture 16 Types Of Aromatic Compounds
 • Lecture 17 Electrophilic Aromatic Substitution Reactions – Mechanism
 • Lecture 18 Halogenation And Nitration Of Benzene
 • Section 4: Electrophilic Addition Reactions
 • Lecture 19 Electrophilic Addition Reactions 1
 • Lecture 20 Rearrangement Of Carbocation In Electrophilic Addition Reaction
 • Lecture 21 Peroxide Effect — Anti-Markovnokovs Addition Reaction
 • Lecture 22 Hydration Of Alkenes -Addition Of Water To Alkenes
 • Lecture 23 Halogenation To Alkenes– Addition Of Halogens To Alkenes
 • Lecture 24 Hydrogenation Of Alkenes– Addition Of Hydrogen To Alkenes
 • Lecture 25 Halohydrin Formation And Anti-Dihydroxylation
 • Lecture 26 Epoxidation Of Alkenes And Anti-Dihydroxylation
 • Lecture 27 Halohydrin Formation Practice Questions
 • Lecture 28 Addition Reaction Of Alkenes Practice Problems
 • Lecture 29 Reductive Ozonolysis Of Alkenes – Mechanism With Examples
 • Section 5: Electrophilic Aromatic Substitution Reactions
 • Lecture 30 What Are Ortho-Para And Meta Directing Groups ?
 • Lecture 31 Ortho Para Directing Groups And Ring Activators
 • Lecture 32 Meta Directing Groups And Ring Deactivating Groups
 • Lecture 33 Ring Activators And Ring Deactivators Numericals
 • Lecture 34 Electrophilic Attack On Disubstituted Benzenes
 • Section 6: Aldehydes And Ketones
 • Lecture 35 Preperation Of Aldehydes And Ketones
 • Lecture 36 Preperation Of Aldehydes And Ketones From Nitriles
 • Lecture 37 Aldehydes And Ketones From Acid Chlorides
 • Lecture 38 Aldehydes And Ketones From Alkenes By Ozonolysis
 • Lecture 39 Aldehydes And Ketones – Physical Properties
 • Lecture 40 Nucleophilic Addition Reactions Of Aldehydes And Ketones
 • Lecture 41 Addition Of Grignard Reagent To Aldehydes And Ketones
 • Lecture 42 Hydration Of Aldehydes And Ketones
 • Lecture 43 Acetal Formation From Aldehydes And Ketones
 • Lecture 44 Oxidation Of Aldehydes And Ketones
 • Lecture 45 Reduction Of Aldehydes And Ketones
 • Section 7: Carboxylic Acids
 • Lecture 46 Preparation Of Carboxylic Acids
 • Lecture 47 Physical Properties Of Carboxylic Acids
 • Lecture 48 Acidic Nature Of Carboxylic Acids

مشخصات فیلم آموزش شیمی آلی پیشرفته

 • تعداد درس ها: 48 درس و 7 بخش
 • مدت زمان کل آموزش: 07:10:00 (هفت ساعت و 10 دقیقه)
 • فرمت و کیفیت فیلم: | MP4| 1280×720 | 44100 Hz, 2channels
 • زبان تدریس: انگلیسی (ساده و روان)
 • حجم فایل فشرده: 1.30 گیگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم آموزش شیمی آلی پیشرفته: واکنش ها و مکانیسم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا