دانلود مجموعه کتاب های تخصصی نانوشیمی و علم نانو

99,000 تومان

 NanoScience Ebook Collection

 • فرمت فایل: PDF  با کیفیت بالا
 • حجم فایل فشرده: 5.54 گیگابایت
 • زبان نوشتاری: انگلیسی
 • ویرایش: 1
 • تعداد شاخه ها: 9 شاخه
 • تعداد کتاب ها: 424 کتاب

دانلود مجموعه کتاب های تخصصی نانوشیمی و علم نانو مجموعه ارزشمند کتاب های علم نانو با عنوان NanoScience Ebook Collection شامل موضوعات و شاخه های نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو الکترونیک، نانوتکنولوژی، نانو پلیمر، نانو زیست، نانو پزشکی، نانو دارو، نانو مواد و دایره المعارف تخصصی نانو با مشخصات زیر دانلود نمایید.

 

مشخصات کتاب 

 • عنوان کتاب: NanoScience Ebook Collection
 • فرمت فایل: PDF  با کیفیت بالا
 • حجم فایل فشرده: 6.4 گیگابایت
 • زبان نوشتاری: انگلیسی
 • ویرایش: 1
 • تعداد شاخه ها: 9 شاخه
 • Encyclopedia
  NanoChemistry
  NanoMaterials
  NanoMedicine
  NanoBiology
  NanoPhysics
  NanoElectronics
  NanoPolymers
  NanoTechnology
 • تعداد کتاب ها: 424 کتاب
 • نحوه دریافت : لینک دانلود

 

لیست کتاب های مجموعه

NanoChemistry

Atom Resolved Surface Reactions. Nanocatalysis, 2008, p.240.pdf
Chemistry in Motion. Reaction–Diffusion Systems for Micro- and Nanotechnology, 2009, p.305.pdf
Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials. Combustion Synthesis, Properties and Applications, 2008, p.362.pdf
Comprehensive Coordination Chemistry II. From Biology to Nanotechnology, v.7. From the Molecular to the Nanoscale. Synthesis, Structure, and Properties, 2005, p.818.pdf
Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems, 2006, p.185.pdf
Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry, 2007, p.321.pdf
Electrochemistry at the Nanoscale, 2009, p.476.pdf
Environmental Applications of Nanomaterials. Synthesis, Sorbents and Sensors, 2007, p.520.pdf
Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials, 2007, p.866.pdf
Interfacial Nanochemistry, 2005, p.327.pdf
Molecular Chemistry of Sol-Gel Derived Nanomaterials, 2009, p.202.pdf
Nano-Surface Chemistry, 2002, p.674.pdf
Nanochemistry, 2006, p.262.pdf
Nanomaterials and Nanochemistry, 2007, p.748.pdf
Nanomaterials Chemistry, 2007, p.424.pdf
Nanoparticles and Catalysis, 2008, p.665.pdf
Nanoparticles and Nanostructured Films. Preparation, Characterization and Applications, 1998, p.490.pdf
Nanoscale Assembly. Chemical Techniques, 2005, p.249.pdf
Nanoscale Materials in Chemistry, 2001, p.300.pdf
NanoScience and Technology. Nanocatalysis, 2008, p.515.pdf
NanoScience and Technology. Single Molecule Chemistry and Physics. An Introduction, 2006, p.306.pdf
Nanostructured and Photoelectrochemical Systems for Solar Photon Conversion, 2008, p.781.pdf
Nanostructured Catalysts, 2005, p.341.pdf
Nanotechnology for Chemical and Biological Defense, 2009, p.163.pdf
Organic and Inorganic Nanostructures, 2005, p.282.pdf
Organic Nanostructures, 2008, p.371.pdf
Physics and Chemistry of Micro-Nanotribology, 2008, p.290.pdf
Physics, Chemistry and Application of Nanostructures, 2001, p.508.pdf
Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. Reviews and Short Notes to Nanomeeting 2003, 2003, p.596.pdf
Polyoxometalate Chemistry for Nano-Composite Design, 2004, p.231.pdf
Precursor Chemistry of Advanced Materials. CVD, ALD and Nanoparticles, v.9, 2005, p.228.pdf
Self-Assembled Nanostructures, 2004, p.326.pdf
Single Molecules and Nanotechnology, 2008, p.322.pdf
Structure and Properties of Atomic Nanoclusters, 2005, p.427.pdf
Surface and Nanomolecular Catalysis, 2006, p.535.pdf
Synthesis and Optical Properties of Au-Ag Alloy Nanoclusters with Controlled Composition, p26.pdf
The Chemistry of Nanomaterials, 2004, p.761.pdf
The Chemistry of Nanomaterials. Synthesis, Properties and Applications, 2004, p.761.pdf
Tomorrow’s Chemistry Today Concepts in Nanoscience, Organic Materials and Environmental Chemistry, 2008, p.476.pdf

NanoMaterials

Adsorption and Diffusion in Nanoporous Materials, 2007, p.290.pdf
Applied Physics of Carbon Nanotubes, 2005, p.361.pdf
B-C-N Nanotubes and Related Nanostructures, 2009, p.309.pdf
Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials. Strategies, Syntheses, Characterization and Applications, 2008, p.522.pdf
Biosensing Using Nanomaterials, 2009, p.505.pdf
Carbon Nanomaterials, 2006, p.324.pdf
Carbon Nanotube Reinforced Composites. Metal and Ceramic Matrices, 2009, p.243.pdf
Carbon Nanotubes, 1996, p.202.pdf
Carbon Nanotubes, 2001, p.418.pdf
Carbon Nanotubes. Advanced Topics in the Synthesis, Structure, Properties and Applications, 2008, p.750.pdf
Carbon Nanotubes. Basic Concepts and Physical Properties, 2004, P.220.pdf
Carbon Nanotubes. From Basic Research to Nanotechnology, 2006, p.270.pdf
Carbon Nanotubes. Quantum Cylinders of Graphene, 2008, p.220.pdf
Characterization of Nanophase Materials, 2000, p.420.pdf
Chemistry of Nanostructured Materials, 2003, p.386.pdf
Chirality at the Nanoscale. Nanoparticles, Surfaces, Materials and More, 2009, p.430.pdf
Controlled Growth of Nanomaterials, 2007, p.479.pdf
Electron Correlation in New Materials and Nanosystems, 2007, p.429.pdf
Functional Thin Films and Nanostructures for Sensors. Synthesis, Physics, and Applications, 2009, p.224.pdf
Handbook of Advanced Magnetic Materials. Nanostructural Effects, v.1-4, 2006, p.1832+.pdf
Hybrid Nanocomposites for Nanotechnology. Electronic, Optical, Magnetic and Biomedical Applications, 2009, p.840.pdf
Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials, 2007, p.871.djvu
III-Nitride Devices and Nanoengineering, 2008, p.477.pdf
Machining with Nanomaterials, 2009, p.372.pdf
McGraw-Hill Nanoscience and Technology Series. MEMS, MOEMS Packaging. Concepts, Designs, Materials, and Processes, 2005, p.239.pdf
Metal Nanoclusters in Catalysis and Materials Science. The Issue of Size Control, 2008, p.471.pdf
Metal Nanoparticles. Synthesis, Characterization, and Applications, 2002, p.348.pdf
Nano and Microstructural Design of Advanced Materials, 2003, p.317.pdf
Nano Materials, 2008, p.321.pdf
Nano Mechanics and Materials, 2006, p.337.pdf
Nano- and Micromaterials, 2008, p.344.pdf
Nanocomposite Science and Technology, 2003, p.236.pdf
Nanocomposite Thin Films and Coatings. Processing, Properties and Performance, 2007, p.628.pdf
Nanocrystalline Apatite-Based Biomaterials, 2009, p.95.pdf
Nanocrystalline Materials, 2004, p.357.pdf
Nanocrystalline Metals and Oxides. Selected Properties and Applications, 2002, p.253.pdf
Nanocrystals Forming Mesoscopic Structures, 2005, p.345.pdf
Nanocrystals. Synthesis, Properties and Applications, 2007, p.187.pdf
Nanoengineered Nanofibrous Materials, 2004, p.534.pdf
Nanofibers and Nanotechnology in Textiles, 2007, p.498.pdf
Nanohybridization of Organic-Inorganic Materials, 2009, p.290.pdf
Nanomaterials by Severe Plastic Deformation, 2004, p.875.pdf
Nanomaterials for Nanoscience and Nanotechnology, 2000, p.132.pdf
Nanomaterials for Solid State Hydrogen Storage, 2009, p.346.pdf
Nanomaterials Handbook, 2006, p.779.pdf
Nanomaterials. A Sojourn, p.46.pdf
Nanomaterials. Design and Simulation, 2007, p.329.pdf
Nanomaterials. From Research to Applications, 2006, p.475.pdf
Nanomaterials. Mechanics and Mechanisms, 2009, p.142.pdf
Nanomaterials. New Research, 2005, p.248.pdf
Nanomaterials. Risks and Benefits, 2009, p.454.pdf
Nanomaterials. Synthesis, Properties and Applications, 1996, p.687.pdf
Nanoporous Materials II, 2000, p.915.pdf
Nanoporous Materials. Proceedings of the 5th International Symposium, 2008, p.757.pdf
Nanoporous Materials. Proceedings of the 5th International Symposium, Vancouver, Canada 25 – 28 May 2008, 2008, p.757.pdf
Nanoscale Materials, 2004, p.520.pdf
Nanoscopic Materials. Size-dependent Phenomena, 2006, p.299.pdf
Nanosilicon, 2007, p.385.pdf
Nanosols and Textiles, 2008, p.237.pdf
Nanostructured Materials and Nanotechnology II, 2009, p.254.pdf
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, 2009, p.525.pdf
Nanostructured Materials for Solar Energy Conversion, 2006, p.615.pdf
Nanostructured Materials, 2009, p.383.pdf
Nanostructured Materials. Processing, Properties and Potential Applications, 2002, p.625.pdf
Nanostructured Silicon-based Powders and Composites, 2003, p.319.pdf
Nanostructured Soft Matter. Experiment, Theory, Simulation and Perspectives, 2007, p.624.pdf
Nanotalk. Conversations with Scientists and Engineers About Ethics, Meaning, and Belief in the Development of Nanotechnology, 2006, p.378.pdf
Nanotubes and Nanocones, 2004, p.32.pdf
Nanotubes and Nanowires, 2005, p.283.pdf
Nanotubes and Nanowires, 2005, p.284.pdf
Ordered Porous Nanostructures and Applications, 2005, p.211.pdf
Periodic Nanostructures, 2007, p.218.pdf
Perspectives of Fullerene Nanotechnology, 2002, p.386.pdf
Polyelectrolytes and Nanoparticles, 2007, p.118.pdf
Science and Application of Nanotubes, 2002, p.397.djvu
Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, 1996, p.985.pdf
Self-Organized Morphology in Nanostructured Materials, 2008, p.182.pdf
Self-Organized Nanoscale Materials, 2006, p.332.pdf
Strained Metallic Surfaces. Theory, Nanostructuring and Fatigue Strength, 2009, p.261.pdf
The Classical and Quantum Dynamics of the Multispherical Nanostructures, 2004, p.400.pdf
The Science and Technology of Carbon Nanotubes, 1999, p.206.pdf
Ultrananocrystalline Diamond. Synthesis, Properties, and Applications, 2006, p.617.pdf
Zinc Oxide Bulk, Thin Films and Nanostructures, 2006, p.586.pdf

NanoMedicine and NanoBiology

Solid Lipid Nanoparticles, 2005
Biological Nanostructures and Applications of Nanostructures in Biology. Electrical, Mechanical, and Optical Properties, 2004, p.193.pdf
Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, v.I, 2005, p.176.pdf
Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, v.II, 2006, p.178.pdf
Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, v.III, 2007, p.182.pdf
Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, v.IV, 2007, p.181.pdf
Biomedical Nanostructures, 2007, p.541.pdf
Biomedical Nanotechnology, 2005, p.214.pdf
BioMEMS and Biomedical Nanotechnology, v.II. Micro-, NanoTechnology for Genomics and Proteomics, 2006, p.554.pdf
Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use. From Materials to Applications, 2008, p.185.pdf
Bionanodesign. Following Nature’s Touch, 2009, p.248.pdf
BioNanoFluidic MEMS, 2008, p.299.pdf
Bionanotechnology. Global Prospects, 2009, p.376.pdf
Bionanotechnology. Lessons from Nature, 2004, p.346.pdf
Bionanotechnology. Proteins to Nanodevices, 2006, p.301.pdf
Biosilica in Evolution, Morphogenesis, and Nanobiotechnology, 2009, p.421.pdf
Chromosome Nanoscience and Technology, 2008, p.296.pdf
Colloidal Nanoparticles in Biotechnology, 2008, p.381.pdf
Dendrimer-Based Nanomedicine, 2008, p.434.pdf
Handai Nanophotonics, v.3. Nano Biophotonics. Science and Technology, 2007, p.445.pdf
Handbook of Modern Biophysics, v.2. Biomembrane Frontiers. Nanostructures, Models, and the Design of Life, 2009, p.337.pdf
Inorganic Nanoprobes for Biological Sensing and Imaging, 2009, p.332.pdf
Medicinal Chemistry and Pharmacological Potential of Fullerenes and Carbon Nanotubes, 2008, p.411.pdf
Methods in Cell Biology, v.90. Methods in Nano Cell Biology, 2008, p.474.pdf
Methods in Molecular Biology, v.300. Protein Nanotechnology. Protocols, Instrumentation, and Applications, p.453.pdf
Methods in Molecular Biology, v.303. NanoBiotechnology Protocols, 2005, p.242.pdf
Methods in Molecular Biology, v.474. Nanostructure Design. Methods and Protocols, 2008, p.268.pdf
Micro-Nano Technology for Genomics and Proteomics, 2006, p.554.pdf
Multifunctional Pharmaceutical Nanocarriers, 2008, p.484.pdf
Nano- and Microscience, Engineering, Technology and Medicine Series. Nano- and Microelectromechanical Systems. Fundamentals of Nano- and Microengineering, 2001, p.374.pdf
Nano- and Microscience, Engineering, Technology and Medicine Series. Nanoelectromechanics in Engineering and Biology, 2003, p.320.pdf
Nano- and Microscience, Engineering, Technology, and Medicine Series. MEMS and NEMS. Systems, Devices, and Structures, 2002, p.474.pdf
Nano-Biocomposites. Biodegradable Polyester – Nanoclay Systems, 2009, p.85.pdf
Nano-Biomedical Engineering 2009. Proceedings of the Tohoku University . Global Centre of Excellence Programme. Global Nano-Biomedical Engineering, 2009, p.482.pdf
Nanobiotechnology II. More Concepts and Applications, 2007, p.460.pdf
Nanobiotechnology of Biomimetic Membranes, 2007, p.183.pdf
Nanobiotechnology. Concepts, Applications and Perspectives, 2004, p.492.pdf
Nanochromatography and Nanocapillary Electrophoresis. Pharmaceutical and Environmental Analyses, 2009, p.282.pdf
Nanofabrication Towards Biomedical Applications. Techniques, Tools, Applications, and Impact, 2005, p.431.pdf
Nanomaterials for Application in Medicine and Biology, 2008, p.201.pdf
Nanomedicine, v.IIA. Biocompatibility, 2003, p.357.pdf
Nanoparticle Technology for Drug Delivery, 2006, p.427.pdf
Nanoparticles in Biomedical Imaging. Emerging Technologies and Applications, 2008, p.522.pdf
Nanoparticulate Drug Delivery Systems, 2007, p.382.pdf
Nanoparticulates as Drug Carriers, 2006, p.754.pdf
Nanopathology. The Health Impact of Nanoparticles, 2008, p.313.djvu
Nanoreactor Engineering for Life Sciences and Medicine, 2009, p.294.pdf
Nanoscale Technology in Biological Systems, 2005, p.473.pdf
Nanotechnology for Cancer Therapy, 2007, p.810.pdf
Nanotechnology in Biology and Medicine. Methods, Devices, and Applications, 2007, p.762.pdf
Nanotechnology in Drug Delivery, 2009, p.663.pdf
Nanotherapeutics. Drug Delivery Concepts in Nanoscience, 2009, p.293.pdf
Nanotoxicology, 2007, p.450.pdf
Nanotoxicology. Characterization, Dosing and Health Effects, 2007, p.450.pdf
Pan Stanford Series on Nanobiotechnology, v.1. Nanobiotechnology and Nanobiosciences, 2009, p.380.pdf
Particulate Systems in Nano- and Biotechnologies, 2009, p.426.pdf
Photon-based Nanoscience and Nanobiotechnology, 2006, p.373.pdf
Plenty of Room for Biology at the Bottom. An Introduction to Bionanotechnology, 2007, p.198.pdf
Protein Nanotechnology, p.453.pdf
Safety of Nanoparticles. From Manufacturing to Medical Applications, 2009, p.245.pdf
The Handbook of Nanomedicine, 2008, p.414.pdf
The Handbook of Nanomedicine, 2008, p.423.pdf
Viruses and Nanotechnology, 2009, p.152.pdf
What Can Nanotechnology Learn from Biotechnology, 2008, p.361.pdf

NanoPhysics and NanoElectronics

Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, 2005, p.370.pdf
Advanced Magnetic Nanostructures, 2006, p.514.pdf
Advanced Semiconductor and Organic Nano-Techniques, part I. Nanoscale Electronics and Optoelectronics, 2003, p.1505.pdf
Advances in Nanoengineering. Electronics, Materials and Assembly, 2007, p.328.pdf
Defect-Oriented Testing for Nano-Metric CMOS VLSI Circuits, 2007, p.342.pdf
Doctoral Dissertation. Optical and Electrical Interaction in Self-Assembled Metal Nanoparticle Superstructures, 2008, p.72.pdf
Einstein Relation in Compound Semiconductors and Their Nanostructures, 2009, p.471.pdf
Electrochemistry of Nanomaterials, 2001, p.321.pdf
Electronic Device Architectures for the Nano-CMOS ERA. From Ultimate CMOS Scaling to Beyond CMOS Devices, 2009, p.440.pdf
Emissive Materials.Nanomaterials, 2006, p.299.pdf
Engineering Thin Films and Nanostructures with Ion Beams, 2005, p.561.pdf
From Bulk to Nano. The Many Sides of Magnetism, 2008, p.188.pdf
Magnetic Anisotropies in Nanostructured Matter, 2009, p.303.pdf
Magnetic Microscopy of Nanostructures, 2005, p.324.pdf
Magnetic Nanostructures in Modern Technology, 2008, p.361.pdf
Magnetic Nanostructures, 2007, p.207.pdf
Magnetism From Fundamentals to Nanoscale Dynamics, 2006, p.821.djvu
Magnetism. Molecules to Materials. Nanosized Magnetic Materials, 2002, p.491.pdf
Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures, 2007, p.416.pdf
Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology. Papers presented at MMN 2000. Athens, Greece, 20-22 November 2000, 2001, p.409.pdf
Molecular and Nano Electronics. Analysis, Design and Simulation, 2007, p.293.pdf
Molecular Nanomagnets, 2006, p.408.pdf
Multilayer Thin Films. Sequential Assembly of Nanocomposite Materials, 2002, p.535.pdf
Nano and Molecular Electronics Handbook, 2007, p.931.pdf
Nano, Quantum and Molecular Computing. Implications to High Level Design and Validation, 2004, p.377.pdf
Nano-CMOS Circuit and Physical Design, 2005, p.409.pdf
Nanobioelectronics – for Electronics, Biology, and Medicine, 2009, p.331.pdf
Nanoelectronics and Photonics, 2008, p.488.pdf
Nanomagnetism and Spintronics, 2009, p.344.pdf
Nanopackaging. Nanotechnologies and Electronics Packaging, 2008, p.553.pdf
Nanophotonics with Surface Plasmons, 2007, p.341.pdf
Nanophotonics, 2004, p.418.pdf
Nanophotonics, 2006, p.324.pdf
Nanophotonics. Accessibility and Applicability, 2008, p.237.pdf
Nanophysics and Nanotechnology, 2006, p.301.pdf
Nanophysics. Coherence and Transport, 2005, p.641.pdf
Nanostructures in Electronics and Photonics, 2008, p.315.pdf
Optical Nanotechnologies. The Manipulation of Surface and Local Plasmons, 2003, p.217.pdf
Phonons in Nanostructures, p.282.pdf
Photonics and Nanotechnology, 2008, p.116.pdf
Plasma Nanoscience. Basic Concepts and Applications of Deterministic Nanofabrication, 2008, p.565.pdf
Plasma-Aided Nanofabrication, 2007, p.316.pdf
Plasmonic. Nanoguides and Circuits, 2009, p.450.pdf
Principles and Applications of NanoMEMS Physics, 2005, p.264.pdf
Principles of Nano-Optics, 2006, p.559.pdf
Principles of Nanophotonics, 2008, p.230.pdf
Progress in Nano-Electro Optics IV. Characterization of Nano-Optical Materials and Optical Near-Field Interactions, 2005, p.220.pdf
Progress in Nano-Electro-Optics, 2008, p.186.pdf
Quantenphysik in der Nanowelt, 2009, p.487.pdf
Radio Design in Nanometer Technologies, 2006, p.341.pdf
Redox Systems Under Nano-Space Control, 2006, p.302.pdf
Scanning Microscopy for Nanotechnology, 2006, p.534.pdf
Semiconductor and Metal Nanocrystals, 2004, p.484.pdf
Semiconductor Heterojunctions and Nanostructures, 2005, p.578.pdf
Semiconductor Nanocrystals and Silicate Nanoparticles, 2005, p.197.pdf
Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering and Instruments, 2006, p.388.pdf
Silicon Devices and Process Integration. Deep Submicron and Nano-Scale Technologies, 2009, p.614.pdf
Silicon Nanoelectronics, 2006, p.309.pdf
Silicon Nanophotonics. Basic Principles, Present Status and Perspectives, 2009, p.470.pdf
Spin Dependent Transport in Magnetic Nanostructures, 2002, p.283.pdf
The Physics of Carbon Nanotube Devices, 2009, p.310.pdf
The Physics of Semiconductors. An Introduction Including Devices and Nanophysics, 2006, p.701.pdf
Thermoset Nanocomposites for Engineering Applications, 2007, p.346.pdf
Topics in Applied Physics, v.107. Microscale and Nanoscale Heat Transfer, 2007, p.389.pdf
Transport in Multilayered Nanostructures. The Dynamical Mean-Field Theory Approach, 2006, p.343.pdf
Tribology of Inorganic Nanoparticles, 2004, p.10.pdf
Ultrathin Magnetic Structures IV. Applications of Nanomagnetism, 2005, p.269.pdf

NanoPolymers

Adv Polym Sci, v.179. Inorganic Polymeric Nanocomposites and Membranes, 2005, p.221.pdf
Advances in Polymer Science, v.153. Biopolymers, PVA Hydrogels, Anionic Polymerisation Nanocomposites, 2000, p.204.pdf
Advances in Polymer Science, v.153. Biopolymers. PVA Hydrogels. Anionic Polymerisation. Nanocomposites, 2000, p.228.pdf
Advances in Polymer Science, v.200. Ordered Polymeric Nanostructures at Surfaces, 2006, p.277.pdf
Advances in Polymer Science, v.220. Self-Assembled Nanomaterials II. Nanotubes, 2008, p.199.pdf
Conducting Polymers with Micro or Nanometer Structure, 2008, p.307.pdf
Flame Retardant Polymer Nanocomposites, 2007, p.451.pdf
Fluorescence of Supermolecules, Polymers, and Nanosystems, 2008, p.463.pdf
Light Scattering from Polymer Solutions and Nanoparticle Dispersions, 2007, p.200.pdf
Mechanical Properties of Polymers based on Nanostructure and Morphology, 2005, p.738.pdf
Metal – Polymer Nanocomposites, 2005, p.320.pdf
Metal-Polymer Nanocomposites, 2005, p.319.pdf
Metallopolymer Nanocomposites, 2005, p.576.pdf
Monomers, Oligomers, Polymers, Composites and Nanocomposites Research. Synthesis, Properties and Applications, 2009, p.485.pdf
Multiphase Polymer-Based Materials. An Atlas of Phase Morphology at the Nano and Micro Scale, 2009, p.330.pdf
New Frontiers of Organic and Composite Nanotechnology, 2008, p.505.pdf
Polymer Composites. From Nano- to Macro-Scale, 2005, p.373.pdf
Polymer Nanocomposites, 2006, p.613.pdf
Polymer Nanocomposites. Processing, Characterization, and Applications, 2006, p.289.pdf
Polymer Structure Characterisation. From Nano to Macro Organization, 2007, p.352.pdf
Polymer-Layered Silicate and Silica Nanocomposites, 2005, p.405.pdf
Processing and Properties of Nanocomposites, 2007, p.463.pdf
Science and Technology of Polymer Nanofibers, 2008, p.424.pdf

NanoTechnology

Nano Science and Technology. Novel Structures and Phenomena, 2003
Annual Review of Nano Research, v.1, 2006, p.650.pdf
Annual Review of Nano Research, v.2, 2008, p.674.pdf
AsiaNANO 2002. Proceedings of the Asian Symposium on Nanotechnology and Nanoscience 2002, 2003, p.384.pdf
Atomic Force Microscopy, Scanning Nearfield Optical Microscopy and Nanoscratching. Application to Rough and Natural Surfaces, 2006, p.302.pdf
Automated Nanohandling by Microrobots, 2008, p.362.pdf
Catalysis and Electrocatalysis at Nanoparticle Surfaces, 2003, p.970.pdf
Clusters and Nano-Assemblies, 2005, p.465.pdf
Colloids for Nano- and Biotechnology, 2008, p.243.pdf
Competing Interactions and Patterns in Nanoworld, 2007, p.218.pdf
Computational Methods for Nanoscale Applications, 2008, p.543.pdf
Controlled Nanoscale Motion, 2007, p.420.djvu
Electrochemical Nanotechnology, 1998, p.328.pdf
Electrocrystallization in Nanotechnology, 2007, p.280.pdf
Emerging Nanotechnologies. Test, Defect Tolerance, and Reliability, 2008, p.411.pdf
Environmental Nanotechnology, 2007, p.554.pdf
Every Living Thing. Man’s Obsessive Quest to Catalog Life, From Nanobacteria to New Monkeys, 2009, p.290.pdf
Fabrication and Design of Resonant Microdevices. Micro and Nanotechnologies, 2008, p.198.pdf
Fluid Properties at Nano-, Meso Scale. A Numerical Treatment, 2008, p.234.pdf
Foundations of Nanomechanics. From Solid-State Theory to Device Applications, 2003, p.430.djvu
Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale, 2007, p.713.pdf
Fundamentals of Nanoscale Film Analysis, 2007, p.349.pdf
Governing at the Nanoscale, 2006, p.89.pdf
Handbook of Microscopy for Nanotechnology, 2005, p.745.pdf
Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology, 2007, p.1080.pdf
Handbook of Surface and Nanometrology, 2003, p.1128.pdf
Introduction to Nanoscale Science and Technology, 2004, p.607.pdf
Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations. Converging Technologies in Society, 2006, p.381.pdf
Micro and Nano Technologies. Microdrops and Digital Microfluidics, 2008, p.464.pdf
Micro- and Nanotechnology for Neurotology, 2006, p.74.pdf
Microfabrication and Nanomanufacturing, 2006, p.388.pdf
Microflows and Nanoflows. Fundamentals and Simulation, 2005, p.823.pdf
Micromanufacturing and Nanotechnology, 2006, p.477.pdf
Micromechanics and Nanosimulation of Metals and Composites, 2009, p.432.pdf
Micromixers. Fundamentals, Design and Fabrication. Micro and Nanotechnologies, 2008, p.328.pdf
Molecular Building Blocks for Nanotechnology, 2007, p.437.pdf
Nano and Microscale Heat Transfer, 2007, p.504.pdf
Nano-Engineering in Science and Technology. An Introduction to the World of Nano-Design, 2003, p.159.pdf
Nano. The Essentials. Understanding Nanoscience and Nanotechnology, 2007, p.453.pdf
Nanocarrier Technologies. Frontiers of Nanotherapy, 2006, p.237.pdf
Nanocharacterisation, 2007, p.319.pdf
Nanocosm. Nanotechnology and the Big Changes Coming from the Inconceivably Small, 2005, p.320.pdf
Nanofabrication. Fundamentals and Applications, 2008, p.583.pdf
Nanofabrication. Principles, Capabilities and Limits, 2008, p.351.pdf
Nanofluidics. Nanoscience and Nanotechnology, 2009, p.211.pdf
Nanofluids. Science and Technology, 2008, p.407.pdf
Nanoscale Calibration Standards and Methods. Dimensional and Related Measurements in the Micro- and Nanometer Range, 2005, p.527.pdf
Nanoscale Characterization of Surfaces and Interfaces, 1994, p.177.pdf
Nanoscale Science and Technology, 2005, p.473.pdf
Nanoscale. Issues and Perspectives for the Nano Century, 2007, p.474.pdf
Nanoscience and Technology Series. Microfluid Mechanics, 2006, p.368.pdf
NanoScience and Technology. Nanoscale Devices. Fabrication, Functionalization, and Accessibility from the MacroscopicWorld, 2009, p.210.pdf
NanoScience and Technology. Nanoscale Phenomena. Fundamentals and Applications, 2009, p.213.pdf
Nanosciences. La Revolution Invisible, 2008, p.186.djvu
Nanostructure Control of Materials, 2006, p.372.pdf
Nanotechnologie. Grundlagen, Anwendungen, Risiken, Regulierung, 2009, p.355.pdf
Nanotechnologies for the Life Sciences, v.1. Biofunctionalization of Nanomaterials, 2005, p.4573.pdf
Nanotechnologies, Hazards and Resource Efficiency, 2007, p.280.pdf
Nanotechnology 101, 2007, p.299.pdf
Nanotechnology and Nanoelectronics, 2005, p.276.pdf
Nanotechnology and the Environment, 2009, p.296.pdf
Nanotechnology Applications and Markets, 2006, p.241.pdf
Nanotechnology Challenges. Implications for Philosophy, Ethics, and Society, 2006, p.478.pdf
Nanotechnology for Dummies, 2005, p.387.pdf
Nanotechnology for Environmental Remediation, 2006, p.169.pdf
Nanotechnology for Microelectronics and Optoelectronics, 2006, p.301.pdf
Nanotechnology for the Regeneration of Hard and Soft Tissues, 2007, p.260.pdf
Nanotechnology in Biology and Medicine, 2007, p.762.pdf
Nanotechnology, 2009, p.126.pdf
Nanotechnology. A Gentle Introduction to the Next Big Idea, 2002, p.153.pdf
Nanotechnology. A Technology Forecast, 2003, p.89.pdf
Nanotechnology. An Introduction to Nanostructuring Techniques, 2007, p.335.pdf
Nanotechnology. Application Guide, 2004, p.44.pdf
Nanotechnology. Assessment and Perspectives, 2006, p.493.pdf
Nanotechnology. Assessment and Perspectives, 2006, p.494.pdf
Nanotechnology. Basic Calculations for Engineers and Scientists, 2006, p.481.pdf
Nanotechnology. Health and Environmental Risks, 2008, p.194.pdf
Nanotechnology. Science, Innovation, and Opportunity, 2005.chm
Nanotechnology. Societal Implications II, 2007, p.360.pdf
Nanotecnologia-I, p.49.pdf
Nonlinear Magnetization Dynamics in Nanosystems, 2009, p.464.pdf
One-Dimensional Nanostructures, 2008, p.335.pdf
Physics and Modeling of Tera- and Nano-Devices, 2008, p.194.pdf
Physics of Zero and One Dimensional Nanoscopic Systems, 2007, p.346.pdf
Profitieren von Nanotechnologie, 2002, p.262.pdf
Progress in Nanotechnology, 2002, p.308.pdf
Quantum Transport. Introduction to Nanoscience, 2009, p.591.pdf
Scanning Probe Microscopies Beyond Imaging. Manipulation of Molecules and Nanostructures, 2006, p.559.pdf
Soft Machines. Nanotechnology and Life, 2007, p.238.pdf
Springer Handbook of NanoTechnology, 2004, p.1258.pdf
The Handbook of Nanotechnology. Business, Policy, and Intellectual Property Law, 2005, p.384.pdf
The Nanotech Pioneers, 2006, p.259.pdf
The Social and Economic Challenges of Nanotechnology, p.63.pdf
Unbounding the Future. The Nanotechnology Revolution, 1991, p.150.pdf
What is What in the Nanoworld. A Handbook on Nanoscience and Nanotechnology, 2004, p.350.pdf
What is What in the Nanoworld. A Handbook on Nanoscience and Nanotechnology, 2008, p.541.pdf
Nano Science and Technology. Novel Structures and Phenomena, 2003
TF1659_01 to 31.pdf
tf165_fm.pdf

Encyclopedia

Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 2004, v.1-10
Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 2004, p.4232.pdf
Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, v.1-6, 2009, p.4521.pdf
Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, 2008, p.2242.pdf
Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 2004, v.1-10
ENN-Vol 1 to 10.pdf

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مجموعه کتاب های تخصصی نانوشیمی و علم نانو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا