کتاب مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی هورست فربولین