خانه / دانلود / رشد آموزش شیمی (صفحه 7)

رشد آموزش شیمی

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۹۶بهار90

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۹۶بهار90 در این شماره می خوانیم : سرمقاله: سال جهانی شیمی بهانه‌ای برای نو رُستن سردبیر شیمی در بستر تاریخ: دانشمندی مسلمان، پایه‌گذار صنعت عطرسازی مهدیه سالارکیا آموزش با آزمایش: مقایسه‌ی گرانروی مایع‌ها ابراهیم سلیمانی آموزش با آزمایش: فواره‌ی کربن دی‌اکسید ترجمه‌ی ناهید رجبی آموزش …

ادامه مطلب

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۹۵زمستان89

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۹۵زمستان89 در این شماره می خوانیم : سرمقاله: سال جهانی شیمی بر شما مبارک سردبیر شیمی در بستر تاریخ: سرگذشت یک پیوند، سرنوشت یک سازوکار مهدیه سالارکیا آموزش با آزمایش: جوهرهای نامریی عباسعلی زمانی آموزش با آزمایش: پرده‌برداری از خطر سیگار در آزمایشگاه! ناهید رجبی …

ادامه مطلب

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۹۴پاییز89

مجله رشد آموزش شیمی شماره ۹۴ ، پاییز ۸۹ در این شماره می خوانیم : سرمقاله: سال جهانی شیمی؛ در پی تاریخ گم شده! / سردبیر / ۲ شیمی در بستر تاریخ: دانشمندی بااندیشه‌هایی به امتداد قرن / مهدیه سالارکیا / ۴ آموزش با آزمایش: پمپ کردن آب با نیروی …

ادامه مطلب