خانه / دانلود / رشد آموزش شیمی (صفحه 5)

رشد آموزش شیمی

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۱۰۴ فروردین ۹۲

دانلود رایگان  شماره ۱۰۴ مجله رشد آموزش شیمی که در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ چاپ شده است عناوین این شماره ناراستی علمی؛ خطری که بی‌صدا تهدید می‌کند! نعمت‌الله ارشدی نخستین خوان کیمیاگری مهدیه سالارکیا در پی‌عامل محدودکننده در آزمایشگاه! جواد زینی‌وند بازی موازنه معادله‌‌های شیمیایی راضیه بنکدار سخی آموزش شیمی …

ادامه مطلب

دانلود رشد آموزش شیمی شماره ۱۰۳زمستان ۱۳۹۱

عناوین این شماره: فردا خیلی دیر است/ دکتر نعمت‌الله ارشدی پایان خوش یک سده پژوهش/ مهدیه سالارکیا آزمایش روی سکوی نایلونی/ زهرا ارزانی آموزش عنصرها و ترکیب‌ها را فعالیت محور کنید/ محمد نوری کرکوق جایگاه  مفهوم‌های بنیادی در آموزش شیمی/ احمد خرم‌آبادی‌زاد

ادامه مطلب

دانلود رشد آموزش شیمی شماره 101-تابستان 91

دانلود رشد آموزش شیمی شماره 101-تابستان 91 تغییر برای آغازی دیگر مهدیه سالارکیا گردش در دنیای کلوییدها مرتضی واعظی آزمایش بدون پسماند زهرا ارزانی عدد اکسایش کربن در ترکیب‌های آلی حسن حذرخانی، مرتضی نیک دست اکبر نوری‌زاده نمونه پرسش‌های شیمی  اورنگ بافی توجه به محتوا، بر شمار کتاب‌های موفق می‌افزاید …

ادامه مطلب