خانه / دانلود / کلیپ و انیمیشن شیمی (صفحه 10)

کلیپ و انیمیشن شیمی

دانلود فیلم ویژگی های کربن دی اکسید

کربن دی اکسید (یا گاز کربنیک؛ گاز اسید کربنیک؛ انیدرید کربنیک؛ یخ خشک (در حالت جامد)) یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که در آن اتم کربن با دو پیوند دوگانه به دو اتم اکسیژن متصل شده است. اتم کربن جفت الکترون ناپیوندی نداشته و در اطراف آن دو قلمرو الکترونی …

ادامه مطلب