مقالات متفرقه شیمی

ویژگی های تناوبی عناصرجدول تناوبی

ویژگی های تناوبی عناصرجدول تناوبی

با برخی خواص عناصر نظیر شعاع اتمی، سبک ترین و سنگین ترین عناصر، دمای ذوب وجوش، رسانایی الکتریکی و فابلیت تورق، آلوتروپی، الکترونگاتیوی، عنصری که بیشترین تعداد ترکیبات را دارد، خطرات، وفور در قشر زمین، بالاترین رسانایی گرمایی،سختی و انبساط طولی، بیشترین نیم عمر و قدیم ترین عناصر آشنا می شویم

آشنایی با برخی خواص عناصر:

شعاع اتمی:

هیدروژن با شعاع اتمی 37پیکومتر کوچکترین و فرنسیم با شعاع اتمی 283 پیکومتربزرگترین شعاع را دارد

وبعد ازهیدروژن فلئورکوچکترین شعاع را دارد.جالب توجه است که اتم هیدروژن پس از جذب یک الکترون و تبدیل به یون H‑  شعاع 208 پیکومتررادارا می شود  که حدود شعاع یونی I‑ است.

سبک ترین و سنگین ترین عناصر:  اسمیم با چگالی 22.48 گرم بر سانتیمتر مکعب سنگین ترین عنصر و هیدروژن با چگالی 0.0899 گرم بر لیتر سبکترین عنصر است.این عنصر به علت سبک بودن در جو زمین یافت نمی شود

هلیم پایینترین دمای ذوب(272.2- درجه سلسیوس ) و پایین ترین دمای جوش(268.9- درجه سلسیوس) و تنگستن بالاترین دمای ذوب(3409 درجه سلسیوس) وبالاترین دمای جوش5659 درجه سلسیوس) را دارد.

رسانایی الکتریکی و فابلیت تورق: این خواص به عناصر فلزی مربوط می شود و در بین فلزات طلا بیشترین رسانایی الکتریکی وبیشترین قابلیت تورق را دارد.با یک گرم طلا می توان ورقه ای باسطح یک متر مربع ساخت که ضخامت آن تنها 230 اتم باشد این خواص زاییده آرایش الکترونی d10s1 است.

آلوتروپی: بسیاری از عناصر دارای آلوتروپ هستند که از بین آنها گوگرد بیشترین آلوتروپ را دارد(حدود 14 تا)کربن ،فسفر و بور نیز مانند گوگرد دارای آلوتروپ هستند.

الکترونگاتیوی:  فلئور بیشترین و سزیم کمترین الکترونگاتیوی را دارد .در بین فلزات طلا بیشترین الکترونگاتیوی (2.4) را داردکه حدود الکترونگاتیوی گوگرد و ید است به همین دلیل اخیرا ترکیباتی مانند Cs+Au- ساخته شده است.

عنصری که بیشترین تعداد ترکیبات را دارد:  هیدروژن (در ترکیبات آلی و معدنی) وپس از آن کربن (در ترکیبات آلی)است.

زنون(Xe 54 ( : بیشترین تعداد ایزوتوپ را دارد(26 تا) که عدد جرمی آنها از 118 تا 143 تغییر می کند.

خطرات : فلئور و کلر سمی اند. فسفر،هیدروژن و فلزات قلیایی آتشگیرند.برم خورنده است وPo,At,Rn,Fr,Ra,Pm و عناصر اکتنید پرتوزایند.کاتیون های عناصرCr,Ni,As,Cd سرطان زایند.

وفور در قشر زمین: از بین همه عناصر فقط 7 عنصر دارای وفور بیش از 1% هستند که عبارتند از O,Si,Fe,Al,Ca,Mg,Na (اکسیژن از همه عناصر بیشتر است و حدود 45.5% قشر زمین است.) Tc,Pm و عناصر با عدد اتمی 93 به بالا در زمین یافت نمی شوند.

بالاترین رسانایی گرمایی،سختی و انبساط طولی:  انتظار می رود که این سه خاصیت به فلزات تعلق داشته باشد ولی الماس با ساختمان مشبک بیشترین رسانایی گرمایی را دارد .(5 برابر فلز مس) به همین دلیل مته ها و اره های ساخته شده از الماس بیش از حد داغ نمی شوند.علاوه براین الماس سخت ترین ماده شناخته شده و کمترین ضریب انبساط طولی را دارد.در صورتی که پتاسیم و روبیدیم بیشترین انبساط را در اثر گرما پیدا می کنند.

بیشترین نیم عمر:  تمام ایزوبتوپ های اکتنید ها پرتوزایند و از میان آنها عناصرTh   (باعدد جرمی232 ) وU ( باعددجرمی238 )   وU (باعددجرمی235 )   به ترتیب با نیم عمر های 1010 .1.41 ، 109 . 4.46 و  108 . 7.03 سال بیشترین نیم عمرهارا دارند.

قدیم ترین عناصر:  قدیم ترین عناصرهفت فلز معروف یعنی آهن،مس،نقره ،طلا ،قلع ،سرب و جیوه هستند که در دوران باستان کشف شده اند علاوه بر انها دو عنصر کربن و گوگرد نیز به عناصر دوران باستان تعلق دارند.

5/5 - (28 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا