آموزش شیمی 2

دانلود جزوه نامگذاری آلکانها

مکان نمایش تبلیغات شما تبلیغات خود را در این مکان به نمایش بگذارید

دانلود جزوه نامگذاری آلکانها نامگذاری آلکانها

 آلکانها ترکیباتی سیرشده با فرمول کلی CnH2n+2 که تمام پیوندهای کربن – کربن از نوع یگانه هستند. این ترکیبات به علت واکنش پذیری بسیار کم به پارافین ها(میل واکنش کم) معروف هستند. ساده ترین آنها متان با فرمول CH4 است و دومین آلکان اتان با فرمول C2H6 است.

 شکل هندسی متان     شکل هندسی اتان 

برای نامگذاری ترکیبات آلی از قواعد آیوپاک استفاده می شود

(IUPAC: International union pure and applied chemistry ) 

قواعد آیوپاک در نامگذاری ایزومرها در آلکانها‏‏‏‏‏‏‏‏

 ۱.در صورتی که اتم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های کربن به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صورت راست زنجیر(بدون شاخه) قرار گرفته باشند کافی است پیشاز نام آلکان مربوطه، کلمه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی نرمال آورده شود.

(n-پنتان )نرمال پنتان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏           CH3-CH2-CH2-CH2-CH3     

(n-هپتان )نرمال هپتان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

۲.در نام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذاری آلکان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های شاخه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دار ، ترتیب زیر رعایت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود:

آ) انتخاب بلندترین زنجیر کربنی به عنوان زنجیر اصلی (زنجیری که بیش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین تعداد اتم کربن را داراباشد)

تعداد کربن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های زنجیر اصلی را به عدد یونانی بیان کرده و پسوند – ان اضافه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم.

ب)طولانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین زنجیر شماره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذاری می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شماره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذاری کربن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های زنجیر اصلی از طرفی که بهشاخه نزدیک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر باشد(به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور کلی شماره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذاری همیشه از طرفی آغاز می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که به کربن متصل بهشاخه، عدد کوچک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تری تعلق یابد.)

‏‏‏‏‏‏در صورت وجود چند شاخه، شماره‏گذاری  زنجیر اصلی به قسمی صورت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد که مجموع شماره‏ی کربن‏های شاخه‏دار کمترین مقدار باشد.

پ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) در نوشتن نام، ابتدا  شماره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی کربنی که شاخه به آن متصل است‏‏‏‏‏‏‏‏(پس از نوشتن عدد، خط تیرهمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذاریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) سپس نام شاخه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مربوط (نام آلکیل مربوط‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏)و سپس نام هیدروکربن هم کربن با زنجیراصلی را ذکر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.

نکته: هرگاه شاخه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های متفاوت بر روی هیدروکربن قرار داشته باشند، رعایت حق تقدم ترتیب حروفالفبای لاتین ضروری است.‏‏‏‏‏‏‏ ( اعدادی که در وسط قرار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند قبل و بعد آن خط تیره می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذاریم.‏‏‏‏‏‏‏‏ )

 مثلاً شاخه “اتیل”(Ethyle) زود تر از شاخه “متیل” (Methyle) ذکر میشود.

  نکته: پیشوند تعداد شاخه تأثیری در تقدم آن ندارد.

مثلاً “اتیل” زودتر از “دی متیل” ذکر میشود.

به چند مثال زیر توجه کنید.

 سایت جم شیمی    3-متیل هگزان

www.jamshimi.ir  4-اتیل-3-متیل هپتان

www.jamshimi.ir3-اتیل-7،4-دی متیل نونان

 2www.jamshimi.ir-برمو-2-متیل پروپان

www.jamshimi.ir3-متیل هپتان

چند مثال: ترکیبات زیر را نامگذاری کنید.

 3-اتیل-2-متیل هگزان                    3- ایزوپروپیل هگزانwww.jamshimi.ir

ترکیبات زیر را نامگذاری کنید.

www.jamshimi.ir

(آ)   2-اتیل پنتان          (ب)  2،2-دی متیل-5-اتیل نونان

 (پ) 2-متیل-3-اتیل هگزان   (ت)   3،3،2،2-تترا متیل پنتان

 

امتیاز: 4.4/5 از 13 رای.
لطفا صبر کنید...
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code