خانه / بایگانی برچسب: فصل دوم

بایگانی برچسب: فصل دوم

تست بخش2 شيمي 1

تست بخش2 شيمي 1 بخـــــــش دوم : در پي هوايي پاكيـــــــــــزه ! 1- ماده اي به حالت مايع يا گاز را……..مي گويند. الف)سيار                ب)آب            ج)الكل                    د)سيال

ادامه مطلب