خانه / دانلود / طرح درس شیمی (صفحه 3)

طرح درس شیمی

دانلود طرح درس سالانه کتاب آزمایشگاه علوم تجربی1 سال دهم

دانلود طرح درس سالانه کتاب آزمایشگاه علوم تجربی1 سال دهم

طرح درس سالانه کتاب آزمایشگاه علوم تجربی1 سال دهم رشته های تجربی و ریاضی را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود نمایید. این طرح درس از مهر تا هفته سوم اردیبهشت ماه طراحی و تنظیم شده است .برای دانلود طرح درس سالانه کتاب آزمایشگاه علوم تجربی1 سال دهم از سایت …

ادامه مطلب

دانلود طرح درس روزانه شیمی3 مبحث موازنه واکنش ها

دانلود طرح درس روزانه شیمی3

طرح درس روزانه شیمی3 مبحث موازنه واکنش های شیمیایی به روش وارسی را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود نمایید.این طرح درس شامل هدف های کلی،هدف های جزیی و هدف های رفتاری می باشد و رفتار ورودی در این طرح درس شیمی 3 دانستن مفهوم یکسان بودن اتم ها در دوطرف …

ادامه مطلب

دانلود طرح درس اثرغلظت برتعادل شیمی پیشدانشگاهی

دانلود طرح درس اثرغلظت برتعادل شیمی پیشدانشگاهی

طرح درس شیمی پیشدانشگاهی مبحث اثر غلظت بر تعادلها را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود نمایید.این طرح درس برای مدت زمان 90دقیقه پیش بینی شده است.برای دانلود طرح درس شیمی4 از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید.

ادامه مطلب