خانه / دانلود / کتاب های انگلیسی شیمی (صفحه 10)

کتاب های انگلیسی شیمی

دانلود کتاب شیمی معدنی فیگیس figgis Ligand Field Theory and Its Applications

دانلود کتاب شیمی معدنی فیگیس figgis Ligand Field Theory and Its Applications

شیمی معدنی فیگیس با عنوان Ligand Field Theory and Its Applications یکی از بهترین منابع منابع لاتین در زمینه شیمی معدنی می باشد. این کتاب برای دانشجویان شیمی و اساتید شیمی به عنوان یک مرجع کامل و دقیق قابل استفاده است. کتاب شیمی معدنی figgis در مورد تئوری لیگاندها بحث می …

ادامه مطلب

دانلود کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز ویرایش سوم Descriptive Inorganic Coordination

دانلود کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز ویرایش سوم Descriptive Inorganic Coordination

شیمی معدنی توصیفی یا Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry یکی از بهترین منابع در زمینه شیمی معدنی به ویژه شیمی معدنی توصیفی است. این کتاب با بیانی روان و ساده به آموزش مفاهیم شیمی معدنی می پردازد. دانلود کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز را به دبیران ،دانشجویان و اساتید شیمی توصیه …

ادامه مطلب

دانلود کتاب هنر نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی گراسمن ویرایش دوم

دانلود کتاب هنر نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی گراسمن ویرایش دوم

کتاب هنر نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی با عنوان The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms یکی از کتاب های خوب در زمینه یادگیری و نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی می باشد .این کتاب برای دانشجویان شیمی به ویژه شیمی آلی بسیار مفید می باشد.

ادامه مطلب

دانلود کتاب روش های الکتروشیمی باراد ویرایش دوم Electrochemical Methods

دانلود کتاب روش های الکتروشیمی باراد ویرایش دوم Electrochemical Methods

کتاب الکتروشیمی باراد با عنوان Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications روش های الکتروشیمی اصول و کاربرد ویرایش دوم را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود نمایید. این کتاب یکی از بهترین منابع شیمی تجزیه برای دانشجویان و اساتید شیمی می باشد.

ادامه مطلب