مرتب سازی: تاریخ | عنوان | تعداد بازدید | | نظرات مرتب سازی صعودی
تغییر نمایش:

انیمیشن و شبیه سازی واکنش برم دار کردن آلکن ها

1 بازدید0 نظر

انیمیشن و شبیه سازی واکنش برم دار کردن آلکن ها

آزمایش جالب شیمی: ماسه جادویی و تزئینی

0 بازدید0 نظر

آزمایش جالب شیمی: ماسه جادویی و تزئینی اگر ماسه را با یک اسپری ضد آب پوشش دهید، ماسه ای به دست می‌آید که آب را به خود جذب نمی کند و حالت تجمعی می گیرد. پوشش از ترکیبات آلیلی معدنی مثل تری متیل سیلانول است.

انیمیشن و شبیه سازی واکنش کلر دار شدن متان

0 بازدید0 نظر

انیمیشن و شبیه سازی واکنش کلر دار شدن متان

آزمایش جالب شیمی: تهیه املت سبز به کمک شیمی

3 بازدید0 نظر

آزمایش جالب شیمی: تهیه املت سبز به کمک شیمی کلم قرمز به دلیل داشتن رنگدانه آنتوسیانین در محیط اسیدی یا بازی تغییر رنگ میدهد که در حضور سفیده تخم مرغ سبز رنگ می شود.

آزمایش جالب شیمی: اکسایش- کاهش سیم مسی در محلول نقره نیترات

0 بازدید0 نظر

آزمایش جالب شیمی: اکسایش- کاهش سیم مسی در محلول نقره نیترات

آموزش کروماتوگرافی تبادل یونی در شیمی تجزیه

0 بازدید0 نظر

آموزش کروماتوگرافی تبادل یونی در شیمی تجزیه

آزمایش جالب شیمی: تاثیر دمای بر رنگ رسوب در واکنش پتاسیم پرمنگنات

0 بازدید0 نظر

آزمایش جالب شیمی: تاثیر دمای بر رنگ رسوب در واکنش پتاسیم پرمنگنات با سدیم هیدروکسید و شکر!

آزمایش جالب شیمی با سدیم کربنات

0 بازدید0 نظر

آزمایش جالب شیمی با سدیم کربنات در این آزمایش سدیم کربنات به محلول های  +3 Al3+,Cu2+,Fe2+,Fe اضافه می شود.

پارچه پلیمری با قدرت جذب بسیار بالای آب و مواد نفتی

0 بازدید0 نظر

پارچه پلیمری با قدرت جذب بسیار بالای آب و مواد نفتی نوعی پارچه پلیمری که می تواند تا 90 برابر وزن خود چربی و لکه های نفتی را جذب می کند.

آزماش جالب شیمی: محلول با فسفرسانس

0 بازدید0 نظر

آزماش جالب شیمی: محلول با فسفرسانس

واکنش انفجاری و جالب نیتروژن مایع و یخ خشک

0 بازدید0 نظر

واکنش انفجاری و جالب نیتروژن مایع و یخ خشک

آزمایش خفن شیمی: واکنش شدید و گرمازای سیم آلومینیومی با برم

6 بازدید0 نظر

آزمایش خفن شیمی: واکنش شدید و گرمازای سیم آلومینیومی با برم