مرتب سازی: تاریخ | عنوان | تعداد بازدید | | نظرات مرتب سازی صعودی
تغییر نمایش:

آزمایش جالب شیمی: واکنش فویل آلومینیوم با برم

2.71K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش جالب و جذاب شیمی که در آن تکه ای فویل آلومینیوم با برم (Br2) یک واکنش شدید و گرمازا انجام می دهد. معادله واکنش فویل آلومینیومی با فلز آلومینیوم به صورت زیر است.

آزمایش واکنش سدیم آلژینات با کلسیم کلرید

2.32K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش جالب و جذاب شیمی شامل واکنش افزودن محلول 2٪ از سدیم آلژینات در محلول 1٪ کلسیم کلرید که کلسیم آلژینات غیر سمی تشکیل می شود. آلژینیک اسید یک پلی ساکارید جدا شده از جلبک دریایی است.

مکانیسم واکنش برم دار کردن آلکن ها

1.72K بازدید0 نظر

دانلود انیمیشن آزمایش و مکانیسم واکنش برم دار کردن آلکن ها که به واکنش افزایشی آنتی در شیمی آلی معروف است. چون برم ها از دو جهت مختلف به کربن پیوند دوگانه متصل می شوند.

آزمایش چراغ راهنمایی شیمی: پتاسیم پرمنگنات، سدیم هیدروکسید و شکر

2.51K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش جالب و جذاب شیمی چراغ راهنمایی منگنز که شامل واکنش پتاسیم پرمنگنات، سدیم هیدروکسید و شکر می باشد و با تغییرات رنگ جالبی همراه است. معادله واکنش موازنه شده به شرح زیر است.

شیمی باتری های لیتیومی و بررسی اجزای سازنده و واکنش های آن

1.76K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش شیمی باتری های لیتیومی و بررسی اجزای داخلی سازنده و واکنش های آن که در این ویدئو، ساختار و ساختمان انواع باتری لیتیوم یون مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمایش بریدن فلز سدیم با چاقو و واکنش با آب

1.48K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش بریدن فلز سدیم با چاقو و واکنش با آب که یکی از آزمایش های جذاب و جالب شیمی است. سدیم Na فلزی نرم و واکنش پذیر از گروه اول است که با چاقو بریده می شود و به شدت با آب واکنش می دهد.

آزمایش واکنش نیتریک اسید با سکه مسی

1.40K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش واکنش نیتریک اسید با سکه مسی یکی از آزمایشات جالب و جذاب شیمی می باشد. معادله واکنش به صورت زیر است.

واکنش تجزیه آب اکسیژنه با پتاسیم پرمنگنات

1.57K بازدید0 نظر

دانلود فیلم واکنش تجزیه آب اکسیژنه با پتاسیم پرمنگنات که یکی از واکنش های جالب و شگفت انگیز شیمی است.

انیمیشن مکانیسم واکنش آسیلاسیون فریدل کرافتس

1.34K بازدید0 نظر

دانلود فیلم و انیمیشن مکانیسم واکنش آسیلاسیون فریدل کرافتس که یکی از واکنش های مهم شیمی آلی است. در این ویدئو مکانیسم واکنش آسیلاسیون فریدل کرافتس آموزش داده شده است.

انیمیشن مکانیسم واکنش بروماسیون حلقه بنزن

1.32K بازدید0 نظر

دانلود انیمیشن مکانیسم واکنش بروماسیون حلقه بنزن در شیمی آلی که اصول و مکانیسم واکنش بروماسیون را بررسی و آموزش داده است.

واکنش جالب پتاسیم پرمنگنات و سدیم هیدروکسید

2.77K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش واکنش جالب پتاسیم پرمنگنات و سدیم هیدروکسید که یکی از آزمایش های شگفت انگیز و جذاب شیمی است.

آزمایش پخش نور در کلوئید و محلول (اثر تیندال)

1.25K بازدید0 نظر

دانلود فیلم آزمایش آزمایش پخش نور در کلوئید و محلول که به اثر تیندال در شیمی معروف است. ذرات کلوییدی به دلیل اینکه اندازه بزرگتری نسبت به اجزای سازنده محلول دارند مسیر عبور نور در آن ها مشخص است.