خانه / صفحه اولصفحه 30

صفحه اول

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی فیزیک + کلید

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی فیزیک + کلید

سوالات آزمون و کنکور دکتری شیمی فیزیک سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی با کلید دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای تخصصی شیمی فیزیک سال 1397 شامل 45 سوال از درس های شیمی فیزیک، ترمودینامیک …

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی آلی + کلید

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی آلی + کلید

سوالات آزمون و کنکور دکتری شیمی آلی سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی با کلید دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای تخصصی شیمی آلی سال 1397 شامل 45 سوال از درس های شیمی آلی پیشرفته، …

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 بیوشیمی + کلید

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 بیوشیمی + کلید

سوالات آزمون و کنکور دکتری بیوشیمی سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی با کلید دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای تخصصی شیمی پلیمر سال 1397 شامل 45 سوال از درس های بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، …

ادامه مطلب

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی پلیمر + کلید

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 شیمی پلیمر + کلید

سوالات آزمون و کنکور دکتری شیمی پلیمر سال 97 که در 4 اسفند 1396 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در ادامه از جم شیمی با کلید دانلود نمایید. دفترچه سوالات آزمون کنکور دکترای تخصصی شیمی پلیمر سال 1397 شامل 45 سوال از درس های شیمی فیزیک پلیمرها، …

ادامه مطلب