خانه / بایگانی برچسب: Linear Combination of Atomic Orbital

بایگانی برچسب: Linear Combination of Atomic Orbital

نظریه اوربیتال مولکولی Molecular Orbital Theory

نظریه اوربیتال مولکولی Molecular Orbital Theory

نظريه ديگري که براي تشريح چگونگي تشکيل پيوند کوالانسي پيشنهاد شده است، نظريه اوربيتال مولکولي است در اين روش فرض بر اين است که وقتي دو اتم برا ي تشکيل پيوند به يکديگر نزديک میشوند، اوربيتال هاي اتمي آنها با يکديگر ترکيب شده و به وضع جديدي در مي آيند که آنها را اوربيتالهاي مولکولي …

ادامه مطلب