خانه / بایگانی برچسب: HPLC

بایگانی برچسب: HPLC

سمینارها و فیلم های تحت وب با موضوع کروماتوگرافی HPLC

آموزش استفاده و تئوریهای کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) از طریق سمینارهای اینترنتی.مشتمل بر موضوعات پایه و مقدماتی تا مباحث پیشرفته شامل انتخاب صحیح ستون های مناسب. همچنین جهت مشاهده و استفاده مناسب تر هر بخش به بخشهای کوچکتر تقسیم شده است.

ادامه مطلب