خانه / بایگانی برچسب: C=C

بایگانی برچسب: C=C

تاثیر ارتعاش کششی C=C در طیف سنجی مادون قرمز

طیف مادون قرمز برای هر ماده ای در محدوده خاصی قرار دارد. ولی در یک مولکول ، استخلافهای موجود ، محدوده طیف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. می‌خواهیم تاثیر ارتعاش کششی C=C را بر طیف سنجی مادون قرمز بررسی کنیم. آلکنهای آلکیل استخلاف شده ساده فرکانس کششی برای آلکنهای غیر …

ادامه مطلب