خانه / بایگانی برچسب: calorimeter

بایگانی برچسب: calorimeter

معرفی انواع گرماسنج در شیمی و طرز کار و ویژگی های گرماسنج لیوانی و بمبی

معرفی انواع گرماسنج در شیمی و طرز کار و ویژگی های گرماسنج لیوانی و بمبی

گرماسنج دستگاهی است که بوسیله آن می توان گرمای آزاد یا جذب شده در واکنشها را به روش مستقیم بدست آورد که این نوع دستگاه ها برای اندازه گیری گرمای واکنش به صورت مستقیم به کار می روند و دو نوع است:

ادامه مطلب