خانه / بایگانی برچسب: شعر شیمی درباره نمک

بایگانی برچسب: شعر شیمی درباره نمک

شعر شیمی با موضوع سدیم کلرید و خواص آن

شعر شیمی

شعر شیمی با موضوع سدیم کلرید و خواص آن که روند تشکیل سدیم کلرید از اتم های سدیم و کلر و تبدیل شدن به یون و سرانجام ایجاد شبکه بلور نمک طعام را به خوبی شرح میدهد را در ادامه از سایت جم شیمی مشاهده نمایید.

ادامه مطلب