خانه / بایگانی برچسب: گیبس

بایگانی برچسب: گیبس

پیش گویی خودبه خودی بودن یا نبودن واکنش بدون نیاز به محاسبه انرژی آزاد گیبس

پیش گویی خودبه خودی بودن یا نبودن واکنش بدون نیاز به محاسبه انرژی آزاد گیبس

برای پیش گویی خود به خودی انجام شدن یک واکنش شیمیایی می توان از انرژی آزاد گیبس استفاده کرد.اما در این جا بدون محاسبه انرژی آزاد گیبس نیز می توان این مورد را پیش بینی نمود.همان طور که می دانیم دو عامل در خودبه خودی بودن واکنش نقش دارند

ادامه مطلب