خانه / بایگانی برچسب: گلوکز نشان دار

بایگانی برچسب: گلوکز نشان دار

کاربردهای ایزوتوپ های پرتوزا در زندگی وصنعت

کاربردهای ایزوتوپ های پرتوزا در زندگی وصنعت

کاربردهای ایزوتوپ های پرتوزا در زندگی و روزمره روز به روز با پیشرفت دانش بشری بیشترو بیشتر شده است. در این فایل به کاربردهای مختلف ایزوتوپ های پرتوزا در زندگی روز مره و صنعتی پرداخته شده است .برای مثال میتوان به  استفاده از کربن- 14 برای عمرسنجی و ید- 131 درتشخیص و …

ادامه مطلب