خانه / بایگانی برچسب: گزارش کار شیمی تجزیه

بایگانی برچسب: گزارش کار شیمی تجزیه

تیتراسیون محلول های اسید و باز چند ظرفیتی و مخلوط آن ها

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ی یک تیتراسیون محلول های اسید و باز چند ظرفیتی و مخلوط آن ها هدف : هدف این جلسه آشنایی با تیتراسیون اسید و باز های چند ظرفیتی می باشد و برای این منظور از خانواده ی اسید فسفریک استفاده می شود .

ادامه مطلب