خانه / بایگانی برچسب: گزارش کار تيتراسيون اسيد ضعيف با باز قوی

بایگانی برچسب: گزارش کار تيتراسيون اسيد ضعيف با باز قوی

تيتراسيون اسيد ضعيف با باز قوی

در طي اين آزمايش محلول اسيد استيک با محلول سود تيتر ميگردد، از روي منحنی رسم شده بر حسب هدايت محلول و ميلي ليتر سود اضافه شده نقطه انتهايي تيتراسيون و از آنجا غلظت محلول اسيد استيک را مي توان بدست آورد. در ابتداي تيتراسيون هدايت محلول به مقدار کمي …

ادامه مطلب