خانه / بایگانی برچسب: گرماسنج بمبی

بایگانی برچسب: گرماسنج بمبی

معرفی انواع گرماسنج در شیمی و طرز کار و ویژگی های گرماسنج لیوانی و بمبی

معرفی انواع گرماسنج در شیمی و طرز کار و ویژگی های گرماسنج لیوانی و بمبی

گرماسنج دستگاهی است که بوسیله آن می توان گرمای آزاد یا جذب شده در واکنشها را به روش مستقیم بدست آورد که این نوع دستگاه ها برای اندازه گیری گرمای واکنش به صورت مستقیم به کار می روند و دو نوع است:

ادامه مطلب

دانلود جزوه گرماسنج لیوانی و بمبی

دانلود جزوه گرماسنج لیوانی و بمبی

گرما سنج لیوانی وبمبی دو نوع گرماسنج متداول هستند گرماسنج لیوانی : برای اندازه گیری گرمای یک واکنش در فشار ثابت به کار برده می شود. این وسیله مخصوص واکنش هایی است که در محیط آبی انجام می شوند ( حل شدن نمک ها، واکنش های اسید باز، تشکیل کمپلکس).اگر دمای …

ادامه مطلب