خانه / بایگانی برچسب: کمپلکسهای کبالت و تعیین هدایت الکتریکی

بایگانی برچسب: کمپلکسهای کبالت و تعیین هدایت الکتریکی

دانلود مقاله تهیه کمپلکسهای کبالت و تعیین هدایت الکتریکی

در شیمی معدنی ترکیباتی وجود دارند که در آن اتم مرکزی حداقل با یک پیوند داتیو با گروه اتمهای اطراف خود (لیگاندها) ارتباط برقرار می کند. در این ترکیبات اتم مرکزی گیرنده جفت الکترون می باشد، چنین ترکیباتی را کمپلکس یا ترکیبات کئوردیناسیونی می نامند. اتم مرکزی در این ترکیبات …

ادامه مطلب