خانه / بایگانی برچسب: کروماتوگرافی لایه نازک

بایگانی برچسب: کروماتوگرافی لایه نازک

دانلود فیلم آموزش کروماتوگرافی لایه نازک TLC

دانلود فیلم آموزش کروماتوگرافی لایه نازک TLC

در این فیلم آموزش شیمی،به بررسی وآموزش کروماتوگرافی لایه نازک TLC پرداخته میشود در این روش جریان یک فاز از کنار (یا از داخل) فاز ساکنی میگذرد و در این حال فاز ساکن اجزای آنرا به طور انتخابی خارج میکند. این خروج یک عمل تعادلی است و مولکولهای اجزاء دوباره داخل فاز …

ادامه مطلب

کروماتوگرافی لایه نازک TLC

کروماتوگرافی لایه نازک (Thin Layer Chromatography) نوعی کروماتوگرافی جذبی جامد – مایع است و اصول آن مانند کروماتوگرافی ستونی است. ولی در این مورد جسم جاذب جامد را به صورت یک لایه نازک در روی یک قطعه شیشه یا پلاستیک محکم پخش میکنند. یک قطره از محلول نمونه یا مجهول …

ادامه مطلب