خانه / بایگانی برچسب: کربوکسیلیک اسید

بایگانی برچسب: کربوکسیلیک اسید

تست های شناسایی کربوکسیلیک اسیدها

ویژگی هایی که در شناسایی کربوکسیلیک اسیدها مورد استفاده قرار می گیرد:  ۱- pH شناسایی این ترکیبات عمدتاً از طریق خصوصیات انحلال پذیری آنها صورت می پذیرد. چنانچه ترکیب در آب انحلال پذیر باشد، به آسانی می توان pH محلول آبی آنرا بوسیله کاغذ pH بررسی کرد. اگر ترکیب اسید …

ادامه مطلب

کربوکسیلیک اسیدها

کربوکسیلیک اسیدها دسته ای از ترکیب های آلی هستند که یک یا چند گروه عاملی کربوکسیل«COOH-» در آن ها یافت می شود.متانوییک اسید HCOOH ساده ترین و اتانوییک اسیدCH3COOH آشناترین آن هاست.کربوکسیلیک اسیدهای سبک (حداکثر تا چهار اتم کربن)به خوبی در آب حل می شودولی با افزایش طول زنجیره کربنی …

ادامه مطلب