خانه / بایگانی برچسب: چگونگي ساخت تفلون

بایگانی برچسب: چگونگي ساخت تفلون

چگونگي ساخت تفلون

چگونگي ساخت تفلون تفلون از پليمر شدن راديكالي تترا فلوئورو اتيلن تشكيل مي شود.داستان كشف ان حكايت جالبي از كشف هاي تصادفي در شيمي است كه نخستين بار در ازمايشگاه تحقيقاتي شركت دوپان روي داده است. در ان زمان با اين كه تترافلوئورواتيلنسنتز شده بود,ولي كوشش براي پليمر كردن ان …

ادامه مطلب