خانه / بایگانی برچسب: چگالی آب سنگین

بایگانی برچسب: چگالی آب سنگین

مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O

مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O

چگالی یخ معمولی H2O برابر۰/۹۱۷gr/cm 3 می باشد وچون که از چگالی آب به حالت مایع که تقریبا برابربا۱gr/cm3 است کمتر می باشد لذا روی سطح آب می ماند.باتوجه به اینکه چگالی یخ جرم ۱cm3 آنرا نشان می دهد میتوان تعداد مولهای   ۱cm3 یخ H2O را  به صورت زیر حساب …

ادامه مطلب