خانه / بایگانی برچسب: پیل الکتروشیمیایی

بایگانی برچسب: پیل الکتروشیمیایی

تعیین مشخصات ترمودینامیکی با استفاده از پیل الکتروشیمیایی

هدف : اندازه گیری ثابتهای ترمودینامیکی از طریق اندازه گیری ولتاژ پیل مواد لازم : محلول آلومینیوم نیترات، محلول سولفات مس،آب شهر وسایل لازم : الکترود مس ، الکترودآلومینیوم ، دستگاه ولت متر ، دو عدد لوله آزمایش ، یک عدد بشر ، هیتر و دماسنج روش آزمایش : ۲۵ …

ادامه مطلب