خانه / بایگانی برچسب: پپتیدها

بایگانی برچسب: پپتیدها

استفاده از آهن و ذخیره سازی در بدن

در این مقاله بسیار جالب به بررسی و تحلیل آهن در زیست شناسی : بررسی محتوای آهن در فریتین ، آهن ذخیره پروتئین اقدام شده است. ساختار پپتیدها و پروتئین ها نیز در این مقاله بنا به ضرورت به خوبی بررسی شده است.

ادامه مطلب