خانه / بایگانی برچسب: پرکارترین محقق ایران در رشته شیمی

بایگانی برچسب: پرکارترین محقق ایران در رشته شیمی

پروفسورمسعود صلواتی نیاسری پرکارترین محقق شیمی ایران در سال۲۰۱۵

پروفسورمسعود صلواتی نیاسری پرکارترین محقق شیمی ایران در سال2015

بررسی مدارک علمی ایران در سال ۲۰۱۵ در پایگاه وب آو ساینس نشان می دهد که دکتر ‘مسعود صلواتی نیاسری’، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در رشته شیمی معدنی پرکارترین محقق ایرانی است. دفترعلم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، این مجموعه به شناسائی پرکارترین پژوهشگر ایران در سال ۲۰۱۵ پرداخت …

ادامه مطلب