خانه / بایگانی برچسب: هالوآلکان

بایگانی برچسب: هالوآلکان

ترکیبات آلی کلردار و هالوآلکانها دوست یا دشمن؟

هالوآلکانها کاربردهای بسیار وسیعی در جنبه های گوناگون زندگی پیدا کرده اند. این ترکیبات در مبارزه با آفتهای محصولات کشاورزی و تولید ترکیبات شیمیایی باارزش و کنترل حشرات موذی و ناقلان بیماریها نقش بسزایی ایفا می کنند. از طرف دیگر، این مواد به دلیل واکنش پذیری کم در طبیعت انباشته …

ادامه مطلب