خانه / بایگانی برچسب: نکات کنکوری مبحث پرتوزایی

بایگانی برچسب: نکات کنکوری مبحث پرتوزایی

نکات کنکوری مبحث پرتوزایی

نکات کنکوری مبحث پرتوزایی با خارج شدن هرپرتو بتا از اتم ، تعداد پروتونهای هسته اتم یک واحد افزایش و تعداد نوترونهای هسته اتم یک واحد کاهش می یابد . زیرا هنگام خروج پرتوی بتا ، یک نوترون هسته اتم به پروتون و الکترون تبدیل می شود ، که الکترون …

ادامه مطلب