خانه / بایگانی برچسب: نکات پیوند هیدورژنی

بایگانی برچسب: نکات پیوند هیدورژنی

چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی

  چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی جاذبه بین مولکولی دربرخی از ترکیبات هیدروژن‌دار بطور غیرعادی قوی است این جاذبه در ترکیباتی مشاهده می‌شود که درآنها بین هیدروژن و عناصری که اندازه کوچک و الکترونگاتیوی زیاد دارند پیوند هیدروژنی وجود دارد. پیوند هیدروژنی نه تنها بین مولکولهای یک نوع ماده ، بلکه …

ادامه مطلب