خانه / بایگانی برچسب: نکات تعیین عدد اکسایش عنصرها

بایگانی برچسب: نکات تعیین عدد اکسایش عنصرها

نکات تعیین عدد اکسایش عنصرها

نکات تعیین عدد اکسایش  عنصرها به بار الکتریکی ظاهری نسبت داده شده به هر اتم، با فرض یونی بودن پیوند ها، عدد اکسایش می گوییم. برای تعیین عدد اکسایش عنصر ها باید به قوانین زیر توجه کنیم: 1- عدد اکسایش عنصر ها در حالت آزاد (مانند Na، Fe، H2، N2، …

ادامه مطلب