خانه / بایگانی برچسب: نکات الكترونگاتيوي عناصر

بایگانی برچسب: نکات الكترونگاتيوي عناصر

نکات الكترونگاتيوي عناصر

 الکترونگاتیوی الكترونگاتيوي تمایل نسبی یک اتم به جذب جفت الکترون های پیوندی دریک مولکول پایدار را الکترونگاتیوی گویند.  راه های محاسبه الکترونگاتیوی که توسط پاولینگ انجام شد طبق معادله های زیر می باشد.

ادامه مطلب