خانه / بایگانی برچسب: نانوپوشش ها

بایگانی برچسب: نانوپوشش ها

کاربردهای نانو در جلوگیری از خوردگی

در این پوشش‌های نانوکامپوزیتی لایه لایه، یون‌های بازدارنده خوردگی قرار داده می‌شود تا بتواند با نفوذ به سطح فلز پایه، آن‌ها را در برابر خوردگی محافظت کند و لایه انتهایی یک لایه سدکننده سیلیکاتی است. این پوشش‌ها نیز حفاظت خوردگی خوبی در مقایسه با پوشش‌های کروم نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

روش پوشش دهی قطعات صنعتی در برابر خوردگی

محققان دانشگاه رازی کرمانشاه با همکاری پروفسور احمدعلی آماده استاد دانشگاه تهران، با سنتز و به‌کارگیری زیرلایه‌ی نانومتری و آلومینایزینگ آن در دماهای پایین، موفق به کاهش زمان شکل‌گیری ایجاد پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی داغ و اکسیداسیون دما بالای کارکرد قطعاتی همچون پره‌ی توربین‌های گازی شدند.دکتر علی‌محمد رشیدی، عضو …

ادامه مطلب