خانه / بایگانی برچسب: میکروسکوپ نیروی اتمی

بایگانی برچسب: میکروسکوپ نیروی اتمی

دانلود مقاله درباره میکروسکوپ نیروی اتمی AFM به زبان فارسی

دانلود مقاله درباره میکروسکوپ نیروی اتمی AFM به زبان فارسی

میکروسکوپ نیروی اتمی یا AFM دستگاهي است كه براي بررسي خواص و ساختار سطحي مواد در AFM ميكرسكوپ نيروي اتمي يا ابعاد نانومتر بكار مي رود . انعطاف پذيري ، سيگنالهاي بالقوة متعدد، و امكان عملكرد دستگاه در مدهاي مختلف محققين را در بررسي سطوح گوناگون ، تحت شرايط محي طي متفاوت توانمند …

ادامه مطلب