خانه / بایگانی برچسب: مویینگی

بایگانی برچسب: مویینگی

بررسی آزمایش حرکت آب با گرمای دست

بررسی آزمایش حرکت آب با گرمای دست

مویینگی یا capillaity یکی از پدیده های فیزیکی ناشی از نیروهای چسبندگی سطحی است. مویینگی در واقع صعود یا نزول مایع در دو حالت می باشد. حالت اول هرگاه نیروی چسبندگی سطحی بین مایع و شیشه بیشتر از نیرور پیوستگی بین مولکول های مایع باشد مایع در لوله بالا می رود در این …

ادامه مطلب