خانه / بایگانی برچسب: مفهوم تصعيد

بایگانی برچسب: مفهوم تصعيد

مفهوم تصعيد

روش تصعید را میتوان به جای تبلور برای تخلیص بعضی از جامدات به کار برد. در این روش از اختلاف فشار بخار اجسام جامد استفاده میشود و این عمل از جهتی به تقطیر ساده شباهت دارد. نمونه ناخالص در درجه حرارتی پایین تر از نقطه ذوب آن گرم میشود و …

ادامه مطلب