خانه / بایگانی برچسب: مفهوم الكترونگاتيوي

بایگانی برچسب: مفهوم الكترونگاتيوي

نکات الكترونگاتيوي عناصر

 الکترونگاتیوی الكترونگاتيوي تمایل نسبی یک اتم به جذب جفت الکترون های پیوندی دریک مولکول پایدار را الکترونگاتیوی گویند.  راه های محاسبه الکترونگاتیوی که توسط پاولینگ انجام شد طبق معادله های زیر می باشد.

ادامه مطلب