خانه / بایگانی برچسب: مبردها ومواد سرمازا

بایگانی برچسب: مبردها ومواد سرمازا

مبردها ومواد سرمازا

برای انتقال حرارت از داخل یك محفظه یا اتاق به خارج , احتیاج به یك واسطه است. در یك سیستم سرد كننده مكانیكی استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر (Evaporator), و پس دادن آن در دستگاه تقطیر (Condenser) صورت می گیرد و این امر باعث …

ادامه مطلب