خانه / بایگانی برچسب: فلوئور خالص

بایگانی برچسب: فلوئور خالص

کشف فلوئور خالص در طبیعت برای اولین بار

در استفاده از فلوئور، این واکنش گراترین عنصر درمیان تمام عناصر،همیشه احتیاط کامل توصیه می شود. این عنصر بقدری واکنش گرا است که دستگاهها و ظروف آزمایشگاهی نیز تاب مقاومت درمقابل آن را نداشته و کارکردن با آن امکانات و شرایط ویژه ای را طلب می کند. ولی با این …

ادامه مطلب