خانه / بایگانی برچسب: فصل دوم

بایگانی برچسب: فصل دوم

تست بخش۲ شيمي ۱

تست بخش۲ شيمي ۱ بخـــــــش دوم : در پي هوايي پاكيـــــــــــزه ! ۱- ماده اي به حالت مايع يا گاز را……..مي گويند. الف)سيار                ب)آب            ج)الكل                    د)سيال

ادامه مطلب