خانه / بایگانی برچسب: عوامل موٍثر بر سرعت واکنشها

بایگانی برچسب: عوامل موٍثر بر سرعت واکنشها

عوامل موٍثر بر سرعت واکنشها

سرعت واکنش سرعت واکنش ، عبارت از تغییر غلظت هر یک از مواد اولیه یا مواد حاصل نسبت به زمان انجام واکنش است. نگاه کلی سرعت یک واکنش ، روند تبدیل مواد واکنش دهنده به محصول در مدت زمان معینی را نشان می‌دهد. سرعت واکنشها یکی از مهمترین بحثها در …

ادامه مطلب