خانه / بایگانی برچسب: علت انتخاب کربن 12مبنای واحد جرم اتمی

بایگانی برچسب: علت انتخاب کربن 12مبنای واحد جرم اتمی

علت انتخاب کربن ۱۲مبنای واحد جرم اتمی

واحد جرم اتمی

علت انتخاب کربن ۱۲مبنای واحد جرم اتمی وزن هاي اتمي يك رشته اعداد نسبي هستند كه مقدار مطلق آنها به نوع استاندارد تعريف شده بستگي دارد. در گذشته فيزيكدان ها جرم فراوانترين ايزوتوپ اكسيژن  را كه برابر۱۶/۱ بود  به عنوان مقياس تعريف كردند ، در حالي كه شيميدان ها وزن …

ادامه مطلب