خانه / بایگانی برچسب: شیمی3 آنتروپی

بایگانی برچسب: شیمی3 آنتروپی

نكات طبقه بندي شده از مبحث آنتروپي

نكات طبقه بندي شده از مبحث آنتروپي در یک تعریف ساده می توان گفت آنتروپی معیاری از میزان توزیع آشفته وپخش تصادفی انرژی در ذرات یک ماده است در تغییرات آنتروپی یک سامانه در حین انجام یک تحول نکات زیردارای اهمیت است

ادامه مطلب