خانه / بایگانی برچسب: شیمی دوم

بایگانی برچسب: شیمی دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی 2 فصل دوم تاپنجم

1-اتانول و دی متیل اتر ایزومرهای هم هستند .به نظر شما کدام یک از آنها نقطه جوش بالاتری دارد؟ CH3 – O — CH3              دی متیل اتر   CH3  – CH2 – OHاتانول 2- ساختار لوویس مولکول های زیر را رسم کنید. قلمرو الکترونی آنها را مشخص کنید. کدام …

ادامه مطلب