خانه / بایگانی برچسب: شناسایی

بایگانی برچسب: شناسایی

روش رنگ سنجی برای شناسایی متانول در نوشیدنی های مختلف

روش رنگ سنجی برای شناسایی متانول  چکیده: سابقه و هدف : وجود متانول در انواع نوشیدنی ها باعث بروز مشکلات و نگرانی های مختلفی شده است. لذا ارائه یک روش کیفی آسان به منظور تشخیص متانول در نوشیدنی های مختلف ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، یک روش …

ادامه مطلب

تست های شناسایی کربوکسیلیک اسیدها

ویژگی هایی که در شناسایی کربوکسیلیک اسیدها مورد استفاده قرار می گیرد:  ۱- pH شناسایی این ترکیبات عمدتاً از طریق خصوصیات انحلال پذیری آنها صورت می پذیرد. چنانچه ترکیب در آب انحلال پذیر باشد، به آسانی می توان pH محلول آبی آنرا بوسیله کاغذ pH بررسی کرد. اگر ترکیب اسید …

ادامه مطلب

تجزیه عنصری

تجزیه عنصری تفكیك مخلوط تر كیبات آلی: در شناسایی تركیبات آلی شیمیدان كمتر به یك جسم خالص برخورد می كند بلكه اكثرا جسم با محصولات فرعی و مواد اولیه مخلوط است.گرچه با وجود روش های جدید تفكیك بخصوص روشهای كروماتوگرافی جدا كردن تركیب خالص از گذشته آسانتر است با این …

ادامه مطلب

معرفی گروه های عاملی و روشهای شناسایی

گروه های عاملی و روشهای شناسایی پیوند كربن-كربن دارای ویژگی غیرعادی مخصوص به خود است.اگر چه اتم های دیگر نیزمی توانند این ویژگی را داشته باشند ولی كاربرد پیوند كربن-كربن بسیار وسیع است .به دلیل این خاصیت منحصربه فرد بیشتر از سه میلیون تركیبات مختلف حاوی كربن به نام تركیبات …

ادامه مطلب